Pjekja

  • Mishelim i kafes krudo para pjekjes
  • Teknologjia më e fundit dhe më e kushtueshmja
  • Pjekje e njëtrajtshme
  • Pjekje e ngadaltë me një cikël prej 22 minutash       
  • Teknologjia e shkëlqyer e pastrimit dhe e pjekjes së kafes është pika e fortë e sistemit prodhues MONCAFE.
Një kafe krudo qoftë edhe e cilesisë së lartë, por e pjekur keq jep një kafe jo të mirë. Kafes i alternohet shija dhe i prishen vetitë terapeutike nëse s'ka pjekjen e duhur.Ja pse në prodhimin e kafes tonë i kushtohet rigorozitet më i madh procesit të pjekjes.Pjekja e njëtrajtshme dhe homogjene garantohet nga një sistem i automatizuar që përshtat flakën e pjekjes me lagështirën e kafes, në sajë të një leximi elektronik të avancuar të kësaj të fundit.Njëtrajtshmëria mund të konstatohet fare lehtë duke hapur një qeskë Moncafè, pavarësisht nga emërtimi "rosso","oro","celeste": të gjitha kokrrat e kafes kanë një ngjyrë uniforme.  

  • Autostrada Tiranë - Elbasan
  • Km 0
  • Tiranë Albania