Misioni

Misioni i kompanisë tonë është kërkimi i përsosmërisë, mbajtja e cilësisë konstante dhe punë, shumë punë me pasion si dhe metoda organizimi efiçente, të gjitha brënda një sistemi që ruan etikën për një vizion largpamës që respekton vlerat njerëzore.

  • Autostrada Tiranë - Elbasan
  • Km 0
  • Tiranë Albania