Çalde ose "pod system"

Produkti më modern i viteve të fundit, çaldet janë faktikisht disa paketime monodoze të kafes së bluar, të gatshme për të përgatitur një kafe ekspres si në bar ashtu dhe pa lëvizur nga shtëpia apo zyra.Përbën gjithashtu një zgjidhje komode edhe për bare apo restorante me konsum të vogël (më pak se 50 kafe/dite) duke ju vënë atyre në dispozicion ekspresë me dy apo tre grupe (për sistemin çalda).

  • Autostrada Tiranë - Elbasan
  • Km 0
  • Tiranë Albania